atleidimas

atleidimas
atleidìmas sm. (2)atleisti. 1. K dovanojimas nusikaltusiam, nebaudimas: Tėvas persigandęs prašė sūnaus atleidimo Brt. Piešk smarkios audros siautimą, žydrę nesuterštą, skelbk meilumą, atleidimą, bet kartu ir kerštą J.Jan. Tie du karaliūnai, jo broliai, tuo puolė jam po kojų, melsdami atleidimo BsPIV20. Atleidimas kaltės SD215. Tose dienose … gauna atleidimą ir dovaną kaltybės A1885,82. Mes per jį griekų atleidimą … apturėtumbim 230. Tikiu griekų atleidimą MP132. Telinksminis nusidėjęsis, nes jį vadina atléidimop nuodėmių DP47. | refl. R375, N.bažn. nuodėmių išrišimas: Tas grieks teip yra strošnus, jog labai trudnai ir atleidimą tegal gauti P. Davė atleidìmą [per išpažintį] ir liepė ateit ant kalbos (pasikalbėti) Kp. 2. sumažinimas kietumo, norint padaryti patvaresnį (metalą): Atleidimu vadinamas kartotinis užgrūdintų dirbinių įkaitinimas ir vėlesnis jų ataušinimas . Terminis norago apdirbimas susideda iš dviejų operacijų: užgrūdinimo ir atleidimo . 3. atlydys, palaidinys: Buvo atleidims. Nuo kelių ir laukų sniegs nubėgo prš. 4. atskiedimas: Sampylinio pieno be atleidimo negal srėbti – rūgštybė baisi Ggr. 5. atpalaidavimas nuo įtempimo: Atleidimas kilpinio SD350. | refl.: Širdies raumuo nenuvargsta todėl, kad jis ritmiškai dirba – taisyklingai kaitaliojasi susitraukimai ir atsileidimai . 6. davimas tekėti (pienui): Pieno atleidimas priklauso nuo karvės nervinio stovio . 7. refl. ėmimas lėčiau ką daryti: Dabar visas tekėlas be kokio atsileidimo vienokiu greitumu bėg Kel1881,9. 8. refl. apsileidimas: Iš atsileidimo ir tinginystės brš. Jie duodasi dar vis per tinginystę, atsileidimą, netikėjimą ir neviernybę atsilaikyti brš. 9. R384 paliovimas. 10. 483 pašalinimas iš tarnybos: Darbuotojo atleidimas iš darbo turi turėti pateisinamą priežastį sp. 11. atsiuntimas: Tas taip retai teatleidìmas laiškų mane jau pykina Sb. 12. refl. mirimas: Sūnus nebuvęs per tėvo atsileidimą Ds. Sako, kad anas da prieš atsileidimą valgęs, šnekėjęs Ds. \ leidimas; apleidimas; atleidimas; daleidimas; įleidimas; išleidimas; nuleidimas; paleidimas; parleidimas; perleidimas; praleidimas; prileidimas; suleidimas; užleidimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • atleidimas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. release vok. Abfall, m rus. отпускание, n pranc. déclenchement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • atleidimas — statusas T sritis chemija apibrėžtis Grūdinto plieno kaitinimas iki 150–650 °C, laikymas (0,5–3 h) joje ir ataušinimas. atitikmenys: angl. tempering rus. отпуск; отпускание …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • atleidimas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Aviacijos ginkluotės srityje – laisvai atkabinamos įrangos nuėmimas nuo orlaivio tos įrangos panaudojimo ateityje tikslu. atitikmenys: angl. release pranc. largage ryšiai: dar žiūrėk – išmetimas dideliu greičiu …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • atleidimas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos — statusas Aprobuotas sritis karo prievolė apibrėžtis Leidimas neatlikti privalomosios pradinės karo tarnybos dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nurodytų priežasčių šiems Lietuvos Respublikos piliečiams: 1) dėl sveikatos būklės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atleidimas — atleidi̇̀mas dkt. Jõ atleidi̇̀mas iš dárbo bùvo teisėtas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • exemption from initial mandatory military service — atleidimas nuo privalomosios pradinės karo tarnybos statusas Aprobuotas sritis karo prievolė apibrėžtis Leidimas neatlikti privalomosios pradinės karo tarnybos dėl Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme nurodytų priežasčių šiems Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Abfall — atleidimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. release vok. Abfall, m rus. отпускание, n pranc. déclenchement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • déclenchement — atleidimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. release vok. Abfall, m rus. отпускание, n pranc. déclenchement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • release — atleidimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. release vok. Abfall, m rus. отпускание, n pranc. déclenchement, m …   Automatikos terminų žodynas

  • отпускание — atleidimas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. release vok. Abfall, m rus. отпускание, n pranc. déclenchement, m …   Automatikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”